Trang chủ Văn bản ban hành trong ngày Website Văn phòng Hoạt động của lãnh đạo tỉnh Thông tin chỉ đạo điều hành
Số/ký hiệu:
Ban hành từ ngày: đến ngày
Trích yếu:
Số/ký hiệuNgày ban hànhNgười kýTrích yếuFile
23/2016/NQ-HĐND 09/12/2016 Nguyễn Mạnh Hiển Nghị quyết số 23/2016/NQ-HĐND về tình hình thực hiện nhiệm vụ Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2016, Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2017.
24/2016/NQ-HĐND 09/12/2016 Nghị quyết số 24/2016/NQ-HĐND ban hành quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi, tỷ lệ phần trăm (%) phân chia nguồn thu giữa các cấp ngân sách trên địa bàn tỉnh Hải Dương năm 2017 và thời kỳ ổn định ngân sách 2017-2020, quy định thời hạn phê chuẩn báo c
25/2016/NQ-HĐND 09/12/2016 Nguyễn Mạnh Hiển Nghị quyết số 25/2016/NQ-HĐND ban hành Quy định Hệ thống định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2017 và thời kỳ ổn định ngân sách 2017-2020.
27/2016/NQ-HĐND 09/12/2016 Nguyễn Mạnh Hiển Nghị quyết số 27/2016/NQ-HĐND về kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2016 - 2020 của tỉnh Hải Dương.
28/2016/NQ-HĐND 09/12/2016 Nguyễn Mạnh Hiển Nghị quyết số 28/2016/NQ-HĐND về kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách nhà nước năm 2017 của tỉnh Hải Dương
30/2016/QĐ-UBND 09/12/2016 Nguyễn Mạnh Hiển Nghị quyết số 30/2016/NQ-HĐND về việc Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, lập kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 - 2020) tỉnh Hải Dương.
31/2016/NQ-HĐND 09/12/2016 Nguyễn Mạnh Hiển Nghị quyết số 31/2016/NQ-HĐND chấp thuận thu hồi đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, rừng đặc dụng trên địa bàn tỉnh năm 2017.
32/2016/QĐ-UBND 09/12/2016 Nguyễn Mạnh Hiển Nghị quyết số 32/2016/NQ-HĐND về việc tăng chỉ tiêu kế hoạch giường bệnh năm 2017 cho các bệnh viện thuộc Sở Y tế.
32/2016/QĐ-UBND 09/12/2016 Nguyễn Mạnh Hiển Nghị quyết số 32/2016/NQ-HĐND về việc tăng chỉ tiêu kế hoạch giường bệnh năm 2017 cho các bệnh viện thuộc Sở Y tế.
34/2016/NQ-HĐND 09/12/2016 Nguyễn Mạnh Hiển Nghị quyết số 34/2016/NQ-HĐND về việc quy định chế độ thù lao đối với người đã nghỉ hưu giữ chức danh lãnh đạo chuyên trách tại các Hội có tính chất đặc thù trên địa bàn tỉnh Hải Dương.
123
LOẠI VĂN BẢN
Quyết định
Chỉ thị
Nghị quyết
LĨNH VỰC VĂN BẢN
Công nghệ thông tin
Công nghiệp
Công thương
Kế hoạch đầu tư
Khoa học công nghệ
Ngoại vụ
Nội chính
Nông nghiệp
Tài chính
Tài nguyên môi trường
Tổng hợp
Văn hóa xã hội
Giáo dục
Xây dựng
Y tế
Thi đua khen thưởng
Giao thông
Lao động
THỐNG KÊ TRUY CẬP
253,899