Trang chủ Văn bản ban hành trong ngày Website Văn phòng Hoạt động của lãnh đạo tỉnh Thông tin chỉ đạo điều hành
Số/ký hiệu:
Ban hành từ ngày: đến ngày
Trích yếu:
Số/ký hiệuNgày ban hànhNgười kýTrích yếuFile
45/2017/NQ-HĐND 13/12/2017 Nguyễn Mạnh Hiển Về phân bổ ngân sách tỉnh năm 2018
46/2017/NQ-HĐND 13/12/2017 Nguyễn Mạnh Hiển Về kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách nhà nước năm 2018 của tỉnh Hải Dương
47/2017/NQ-HĐND 13/12/2017 Nguyễn Mạnh Hiển Về việc chấp thuận thu hồi đất để thực hiện các dự án, công trình phát triển kinh tế - xã hội, vì lợi ích quốc gia, công cộng; cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện các dự án công trình trên địa bàn tỉnh
48/2017/NQ-HĐND 13/12/2017 Nguyễn Mạnh Hiển Quy định bảng giá đất điều chỉnh, bổ sung trên địa bàn tỉnh Hải Dương, giai đoạn 2015-2019
49/2017/NQ-HĐND 13/12/2017 Nguyễn Mạnh Hiển Quy định mức trích từ các khoản thu hồi phát hiện qua công tác thanh tra đã nộp vào ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Hải Dương
50/2017/NQ-HĐND 13/12/2017 Nguyễn Mạnh Hiển Quy định mức hỗ trợ cấp đặc thù đối với công chức, viên chức và người lao động làm việc tại các cơ sở quản lý người nghiện ma túy, người sau cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh Hải Dương
52/2017/NQ-HĐND 13/12/2017 Nguyễn Mạnh Hiển Về việc quy định mức phụ cấp, khoán số lượng, định mức kinh phí chi phụ cấp đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã và thôn, khu dân cư; khoán kinh phí hoạt động đối với các tổ chức chính trị - xã hội cấp xã và thôn, khu dân cư trên địa bàn tỉnh Hải Dương
53/2017/NQ-HĐND 13/12/2017 Nguyễn Mạnh Hiển Quy định chế độ bồi dưỡng đối với người làm nhiệm vụ tiếp công dân, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trên địa bàn tỉnh hải Dương
38/NQ-HĐND 11/07/2017 Nguyễn mạnh Hiển Về việc đào tạo, bồi dưỡng đáp ứng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo
39/2017/NQ-HĐND 11/07/2017 Nguyễn mạnh Hiển Quy định giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước thuộc tỉnh quản lý trên địa bàn tỉnh Hải Dương
1234
LOẠI VĂN BẢN
Quyết định
Chỉ thị
Nghị quyết
LĨNH VỰC VĂN BẢN
Công nghiệp
Công nghệ thông tin
Công thương
Kế hoạch đầu tư
Khoa học công nghệ
Ngoại vụ
Nội chính
Nông nghiệp
Tài chính
Tài nguyên môi trường
Tổng hợp
Văn hóa xã hội
Giáo dục
Xây dựng
Y tế
Thi đua khen thưởng
Giao thông
Lao động
THỐNG KÊ TRUY CẬP
434,111