Trang chủ Văn bản ban hành trong ngày Website Văn phòng Hoạt động của lãnh đạo tỉnh Thông tin chỉ đạo điều hành
Số/ký hiệu:
Ban hành từ ngày: đến ngày
Trích yếu:
Số/ký hiệuNgày ban hànhNgười kýTrích yếuFile
3/2018/QĐ-UBND 22/03/2018 Nguyễn Dương Thái Ban hành Quy định tổ chức, quản lý hoạt động của bãi đỗ xe trên địa bàn tỉnh Hải Dương
6/CT-UBND 27/02/2018 Nguyễn Dương Thái Về việc tăng cường công tác thu ngân sách nhà nước năm 2018
16/CT-UBND 08/12/2017 Nguyễn Anh Cương Về tăng cường công tác phòng trừ bệnh lùn sọc đen phương Nam và bệnh vàng lụi hại lúa trên địa bàn tỉnh Hải Dương
15/CT-UBND 20/11/2017 Nguyễn Dương Thái Về việc tăng cường công tác quản lý, sử dụng pháo, Vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ trên địa bàn tỉnh
14/CT-UBND 19/10/2017 Nguyễn Dương Thái Về tăng cường công tác lập hồ sơ và giao nộp hồ sơ, tài liệu vào Lưu trữ cơ quan, Lưu trữ lịch sử
13/CT-UBND 08/09/2017 Nguyễn Dương Thái Về nhiệm vụ trọng tâm năm học 2017 - 2018
12/CT-UBND 17/08/2017 Nguyễn Dương Thái Về một số nhiệm vụ, giải pháp cấp bách trong quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp
11/CT-UBND 15/08/2017 Nguyễn Dương Thái Triển khai thực hiện Nghị quyết số 42/2017/QH14 của Quốc hội về thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng
10/CT-UBND 04/08/2017 Nguyễn Dương Thái Về việc tăng cường các biện pháp cấp bách phòng, chống bệnh dại
9/CT-UBND 10/07/2017 Nguyễn Dương Thái Về việc tăng cường công tác phòng cháy và chữa cháy
1234
LOẠI VĂN BẢN
Quyết định
Chỉ thị
Nghị quyết
LĨNH VỰC VĂN BẢN
Công nghiệp
Công nghệ thông tin
Công thương
Kế hoạch đầu tư
Khoa học công nghệ
Ngoại vụ
Nội chính
Nông nghiệp
Tài chính
Tài nguyên môi trường
Tổng hợp
Văn hóa xã hội
Giáo dục
Xây dựng
Y tế
Thi đua khen thưởng
Giao thông
Lao động
THỐNG KÊ TRUY CẬP
434,105