Trang chủ Văn bản ban hành trong ngày Website Văn phòng Hoạt động của lãnh đạo tỉnh Thông tin chỉ đạo điều hành
Số/ký hiệu:
Ban hành từ ngày: đến ngày
Trích yếu:
Số/ký hiệuNgày ban hànhNgười kýTrích yếuFile
10/CT-UBND 04/08/2017 Nguyễn Dương Thái Về việc tăng cường các biện pháp cấp bách phòng, chống bệnh dại
9/CT-UBND 10/07/2017 Nguyễn Dương Thái Về việc tăng cường công tác phòng cháy và chữa cháy
8/CT-UBND 29/06/2017 Nguyễn Dương Thái Về công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo
25/CT-UBND 24/11/2016 Nguyễn Dương Thái Về viêc tăng cường công tác quản lý thu thuế trong lĩnh vực kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh Hải Dương
24/CT-UBND 15/11/2016 Nguyễn Dương Thái CHỈ THỊ Về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Hải Dương
23/CT-UBND 02/11/2016 Nguyễn Dương Thái Về việc tăng cường công tác quản lý, sử dụng pháo, vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ trên địa bàn tỉnh
22/CT-UBND 28/10/2016 Nguyễn Dương Thái Về một số nhiệm vụ, giải pháp cấp bách về bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Hải Dương
21/CT-UBND 07/10/2016 Nguyễn Dương Thái CHỈ THỊ Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
14/CT-UBND 06/10/2016 Nguyễn Dương Thái Về các nhiệm vụ và giải pháp hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Hải Dương đến năm 2020
20/CT-UBND 30/09/2016 Nguyễn Dương Thái Về việc tăng cường thực hiện pháp luật về thi hành án hình sự
123
LOẠI VĂN BẢN
Quyết định
Chỉ thị
Nghị quyết
LĨNH VỰC VĂN BẢN
Công nghệ thông tin
Công nghiệp
Công thương
Kế hoạch đầu tư
Khoa học công nghệ
Ngoại vụ
Nội chính
Nông nghiệp
Tài chính
Tài nguyên môi trường
Tổng hợp
Văn hóa xã hội
Giáo dục
Xây dựng
Y tế
Thi đua khen thưởng
Giao thông
Lao động
THỐNG KÊ TRUY CẬP
259,282