Trang chủ Văn bản ban hành trong ngày Website Văn phòng Hoạt động của lãnh đạo tỉnh Thông tin chỉ đạo điều hành
Số/ký hiệu:
Ban hành từ ngày: đến ngày
Trích yếu:
Số/ký hiệuNgày ban hànhNgười kýTrích yếuFile
32/2016/QĐ-UBND 09/12/2016 Nguyễn Mạnh Hiển Nghị quyết số 32/2016/NQ-HĐND về việc tăng chỉ tiêu kế hoạch giường bệnh năm 2017 cho các bệnh viện thuộc Sở Y tế.
20/2016/NQ-HĐND 05/10/2016 Nguyễn Mạnh Hiển Nghị quyết số 20/2016/NQ-HĐND điều chỉnh giao chỉ tiêu thực hiện bảo hiểm y tế giai đoạn 2016-2020.
LOẠI VĂN BẢN
Quyết định
Chỉ thị
Nghị quyết
LĨNH VỰC VĂN BẢN
Công nghiệp
Công nghệ thông tin
Công thương
Kế hoạch đầu tư
Khoa học công nghệ
Ngoại vụ
Nội chính
Nông nghiệp
Tài chính
Tài nguyên môi trường
Tổng hợp
Văn hóa xã hội
Giáo dục
Xây dựng
Y tế
Thi đua khen thưởng
Giao thông
Lao động
THỐNG KÊ TRUY CẬP
434,118