Trang chủ Văn bản ban hành trong ngày Website Văn phòng Hoạt động của lãnh đạo tỉnh Thông tin chỉ đạo điều hành
Số/ký hiệu:
Ban hành từ ngày: đến ngày
Trích yếu:
Số/ký hiệuNgày ban hànhNgười kýTrích yếuFile
17/2017/QĐ-UBND 29/06/2017 Nguyễn Dương Thái Về việc ban hành Quy chế phối hợp giữa các cơ quan chức năng trên địa bàn tỉnh Hải Dương trong quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp sau đăng ký thành lập
4/2017/QĐ-UBND 21/03/2017 Nguyễn Dương Thái Quy định hệ số điều chỉnh giá đất trên địa bàn tỉnh Hải Dương năm 2017
23/2016/NQ-HĐND 09/12/2016 Nguyễn Mạnh Hiển Nghị quyết số 23/2016/NQ-HĐND về tình hình thực hiện nhiệm vụ Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2016, Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2017.
37/2016/NQ-HĐND 09/12/2016 Nguyễn Mạnh Hiển Nghị quyết số 37/2016/NQ-HĐND về chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 3 HĐND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2016 - 2021.
33/2016/QĐ-UBND 30/11/2016 Nguyễn Dương Thái Sửa đổi một số điều của Quyết định số 34/2014/QĐ-UBND ngày 20 tháng 12 năm 2014 và Quyết định số 01/2014/QĐ-UBND ngày 13 tháng 01 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương
14/CT-UBND 06/10/2016 Nguyễn Dương Thái Về các nhiệm vụ và giải pháp hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Hải Dương đến năm 2020
13/2016/NQ-HĐND 05/10/2016 Nguyễn Mạnh Hiển Nghị quyết số 13/2016/NQ-HĐND kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020.
16/2016/NQ-HĐND 05/10/2016 Nguyễn Mạnh Hiển Nghị quyết số 17/2016/NQ-HĐND ban hành quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh
17/2016/QĐ-UBND 05/10/2016 Nguyễn Mạnh Hiển Nghị quyết số 17/2016/NQ-HĐND ban hành quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh
19/2016/NQ-HĐND 05/10/2016 Nguyễn Mạnh Hiển Nghị quyết số 19/2016/NQ-HĐND quy định mức hỗ trợ công chức làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông của các cơ quan hành chính các cấp trên địa bàn tỉnh Hải Dương.
12
LOẠI VĂN BẢN
Quyết định
Chỉ thị
Nghị quyết
LĨNH VỰC VĂN BẢN
Công nghiệp
Công nghệ thông tin
Công thương
Kế hoạch đầu tư
Khoa học công nghệ
Ngoại vụ
Nội chính
Nông nghiệp
Tài chính
Tài nguyên môi trường
Tổng hợp
Văn hóa xã hội
Giáo dục
Xây dựng
Y tế
Thi đua khen thưởng
Giao thông
Lao động
THỐNG KÊ TRUY CẬP
434,114