Trang chủ Văn bản ban hành trong ngày Website Văn phòng Hoạt động của lãnh đạo tỉnh Thông tin chỉ đạo điều hành
Số/ký hiệu:
Ban hành từ ngày: đến ngày
Trích yếu:
Số/ký hiệuNgày ban hànhNgười kýTrích yếuFile
1/2018/QĐ-UBND 14/03/2018 Nguyễn Dương Thái Ban hành Quy định quản lý, vận hành và yêu cầu kỹ thuật đối với hệ thống quan trắc môi trường tự động, liên tục trên địa bàn tỉnh Hải Dương
35/2017/QĐ-UBND 23/12/2017 Nguyễn Dương Thái Bảng giá đất điều chỉnh, bổ sung trên địa bàn tỉnh Hải Dương, giai đoạn 2015 - 2019
10/2017/QĐ-UBND 19/04/2017 Nguyễn Dương Thái Về việc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành
36/QĐ-UBND 15/12/2016 Nguyễn Dương Thái Sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều của Quyết định số 24/2014/QĐ-UBND ngày 21 tháng 11 năm 2014 của UBND tỉnh Hải Dương về việc ban hành Quy định hạn mức giao đất ở, hạn mức công nhận đất ở, diện tích tối thiểu tách thửa đất ở trên địa bàn tỉnh Hải Dư
37/QĐ-UBND 15/12/2016 Nguyễn Dương Thái Bãi bỏ Quyết định số 25/2011/QĐ-UBND ngày 28 tháng 10 năm 2011 và Quyết định số 13/2013/QĐ-UBND ngày 31 tháng 7 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương
30/2016/QĐ-UBND 09/12/2016 Nguyễn Mạnh Hiển Nghị quyết số 30/2016/NQ-HĐND về việc Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, lập kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 - 2020) tỉnh Hải Dương.
31/2016/NQ-HĐND 09/12/2016 Nguyễn Mạnh Hiển Nghị quyết số 31/2016/NQ-HĐND chấp thuận thu hồi đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, rừng đặc dụng trên địa bàn tỉnh năm 2017.
22/CT-UBND 28/10/2016 Nguyễn Dương Thái Về một số nhiệm vụ, giải pháp cấp bách về bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Hải Dương
16/2016/NQ-HĐND 05/10/2016 Nguyễn Mạnh Hiển Nghị quyết số 16/2016/NQ-HĐND chấp thuận thu hồi đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện các dự án, công trình, điểm dân cư phát sinh trong năm 2016 trên địa bàn tỉnh.
18/2016/NQ-HĐND 05/10/2016 Nguyễn Mạnh Hiển Nghị quyết số 18/2016/NQ-HĐND quy định một số nội dung về thu, nộp, quản lý và sử dụng tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa khi chuyển mục đích sử dụng đất chuyên trồng lúa nước sang đất phi nông nghiệp trên địa bàn tỉnh.
12
LOẠI VĂN BẢN
Quyết định
Chỉ thị
Nghị quyết
LĨNH VỰC VĂN BẢN
Công nghiệp
Công nghệ thông tin
Công thương
Kế hoạch đầu tư
Khoa học công nghệ
Ngoại vụ
Nội chính
Nông nghiệp
Tài chính
Tài nguyên môi trường
Tổng hợp
Văn hóa xã hội
Giáo dục
Xây dựng
Y tế
Thi đua khen thưởng
Giao thông
Lao động
THỐNG KÊ TRUY CẬP
434,113