Trang chủ Văn bản ban hành trong ngày Website Văn phòng Hoạt động của lãnh đạo tỉnh Thông tin chỉ đạo điều hành
Số/ký hiệu:
Ban hành từ ngày: đến ngày
Trích yếu:
Số/ký hiệuNgày ban hànhNgười kýTrích yếuFile
12/CT-UBND 17/08/2017 Nguyễn Dương Thái Về một số nhiệm vụ, giải pháp cấp bách trong quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp
10/CT-UBND 04/08/2017 Nguyễn Dương Thái Về việc tăng cường các biện pháp cấp bách phòng, chống bệnh dại
15/2016/NQ-HĐND 05/10/2016 Nguyễn Mạnh Hiển Nghị quyết số 15/2016/NQ-HĐND điều chỉnh Quy hoạch phát triển sản xuất nông nghiệp tỉnh Hải Dương đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.
13/CT-UBND 06/07/2016 Nguyễn Dương Thái Về việc triển khai thực hiện Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản năm 2016
12/CT-UBND 19/05/2016 Nguyễn Dương Thái Về việc triển khai thực hiện Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản năm 2016
4/2016/QĐ-UBND 23/03/2016 Nguyễn Dương Thái Ban hành Quy chế phối hợp trong công tác phòng ngừa,xử lý vi phạm pháp luật về đê điều trên địa bàn tỉnh Hải Dương
4/2016/QĐ-UBND 23/03/2016 Nguyễn Dương Thái Ban hành Quy chế phối hợp trong công tác phòng ngừa,xử lý vi phạm pháp luật về đê điều trên địa bàn tỉnh Hải Dương
LOẠI VĂN BẢN
Quyết định
Chỉ thị
Nghị quyết
LĨNH VỰC VĂN BẢN
Công nghiệp
Công nghệ thông tin
Công thương
Kế hoạch đầu tư
Khoa học công nghệ
Ngoại vụ
Nội chính
Nông nghiệp
Tài chính
Tài nguyên môi trường
Tổng hợp
Văn hóa xã hội
Giáo dục
Xây dựng
Y tế
Thi đua khen thưởng
Giao thông
Lao động
THỐNG KÊ TRUY CẬP
434,117